AMBIENTET

SHKODËR

  • Sipërfaqja e truallit ku ndodhet magazina është 9000 m2.
  • Sipërfaqja totale e magazines është 2592 m2.
  • Sipërfaqja e ambienteve të zyrave është 648 m2.

TIRANË

  • Sipërfaqja e ambienteve të zyrave është rreth 150 m2.