CMIME DHE VLERËSIME

Me date 25 Dhjetor te vitit 2015 Kompania B.M shpk është vlerësuar nga Dhoma e Tregëtise dhe Industrisë në Tirane për punën e mire që ka kryer. Çmimi i dhënë është dedikuar përkatësisht për produktin e shpërndare nga “B.M” SHPK, birrën Bavaria.

ÇMIMI CCI

“Përkushtim dhe Shërbim me Cilësi për Konsumatorin” Kompania që është rritur drejt cilësisë së produkteve duke rritur tregun me 20% të shitjes së tyre.