HISTORIKU

HISTORIKU

Kompania “B.M” SHPK u themelua më 25 Nëntor 2004 në Koplik të Shkodrës.

Kompania “B.M” SHPK e zhvillon aktivitetin e saj nëpërmjet tregtimit dhe shpërndarjes të produkteve ushqimore dhe kryesisht në sektorin e pijeve.  Kompania tregëton me shumicë – pakicë, export -import. Ajo ka një experiencë shumëvjecare në fushën e importit dhe shpërndarjes së një game të gjëre produktesh cilësore në treg.

Kompania “B.M” SHPK  ka te punesuar rreth 150 njerëz në total, të cilët punojnë brenda vendit dhe në rajon. Të cilët gjithë së bashku përbëjnë një staf të kualifikuar dhe të mirëorganizuar që punojnë me seriozitet dhe përkushtim.

Kompania distributon produktet në cdo qytet të Shqipërisë.  Parimi i saj është përkujdesja ndaj klienteve dhe konsumatorëve, përkujdesja është e vazhdueshme.dhe e pandërprerë.

Që nga Janari i vitit 2015 aktiviteti i kompanisë është transferuar tek godina e re dhe bashkëkohore e cila është pronë e Kompanise dhe ndodhet në Koplik të Shkodrës.