Home Blog

Merr Energji Fito Dhurata

 

Rregullat për organizimin e Lojës Promocionale

‘Scan &Win with 8S2 Energy Drink“

 

Organizatori 

Organizatori i lojës promocionale ‘Scan&Win’’ është B.M SHPK (më poshtë do të përmendet si “Organizatori”). Loja Promocionale do të realizohet në emër të Organizatorit, për promovimin e pijes energjike Original from Holland – Loaded with Energy.

Loja promocionale do të zhvillohet në përputhje me dispozitat e këtyre rregullave (më poshte do të përmenden si: Rregullat), të cilat do të jenë të detyrueshme për të gjithë pjesëmarrësit që duhet të veprojnë sipas tyre në menyrë që të marrin pjesë në lojën promocionale. Pjesëmarrja në lojën promocionale nënkupton njohjen e këtyre Rregullave, kuptimin dhe pëlqimin e tyre nga çdo pjesëmarrës me te gjitha dispozitat e Rregullores dhe lirojne organizatoret nga çdo lloj përgjegjësie ligjore që lidhet me këtë aktivitet. Rregullorja do të publikohet në faqen e internetit : scanwin8s2energydrink.com

Pjesëmarrësit mund të aplikojnë duke blerë produktin (pijen energjike Original from Holand, paketim kanace 250 ml) me mbishkrimin ‘Scan &Win’’ ne paketime në pikat e shitjes me pakicë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Emri dhe kohëzgjatja

 

Emri I lojes promocionale eshte: Scan &Win wih 8s2 energy drink / Merr Energi dhe fito Dhurata

Loja promocionale Scan &Win wih 8s2 energy drink/ Merr Energi dhe fito Dhurata do te filloj me date 8.07.2022 deri ne daten 31.09.2022

Territori ku do të zhvillohet shorteu

 

Shorteu do të realizohet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Numri i parashikuar i paketimeve/pjesëmarresve është 14.000.000 Kanace

 

Produktet që do të marrin pjesë në shortë dhe kostot e tyre:

Produkti që do të marrë pjesë në këtë lojë promocionale është pija energjike – Original From Holland në formatin kanace 250 ml:

 

 

Paketimi ne design e ti ka emertimim  ‘’ Scan&Win“250 ml vijnë në paketim Kanace e cila ka të stampuar ne imazhin e produktit Original from Holland –Loaded with Energy dhe tekstin ‘Scan&Win“.

Ne paketimin e Kanaces Ndodhet dhe nje QR kode I cili ridirekton konsumatoret te behen pjese e lojes promocionale.

Kostoja e kanaces 250 ml për klientët është 85  lekë me TVSH;

Mekanizmat e konkursit

 

Shpërndarja e dhuratave te lojës promocionale do të realizohet në zyrat rajonale të BM SHPK, pranë ‘’Tirana Industrial Park’’, Tiranë

Tema e lojës  promocionale është blerja e një produkti 8s2 energy Drink në formatin kanace Original From Holland e cila ka të stamuar ne design e kanaces QR codin Scan&Win, gjithashtu ne pjesen e poshte te hapses ndodhet nje Kode me 8 shifra dhe shkronja.

Konsumatori qe skanon QR Kodin ridirektohet ne faqen e Website scanwin8s2energydrink.com ku duhet te plotesoj kushtet e lojes:

Mosha e detyruar per pjesmarrje mbi 18 vjec

Emer , Mbiemer , Numer telefoni , Qytetin ,Emailin e tij dhe kodin nen hapsen e kanaces. Pasi ploteson keto te dhena website  I pergjigjes nese eshte apo jo fitues I lojes Promocione.

Nese ka fitues merr mesazhin ju jeni fitues I dhurates, Paraqituni prane zyrave Bm Group , me hapsen  e kanaces qe permban kodin fitues ne adrensen: Tirana Industrial Park, Rruga Egnatia  Tiranë , Albania

Nese nuk jeni fitues wesite ju pergjigjen : Provoni Përsëri

Kodi juaj nuk është fitues, ju ftojmë të provoni përsëri!

Nese kodi eshte perdorur ose eshte vendosur gabim website ju pergjigjet:

Kodi I Vendosur Është Përdorur Më Parë / Ose Eshte Vendosur Gabim

Fillimisht është e nevojshme që pjesëmarrësi të blejë paketimin promocional të pijes energjike Original from Holland, i cili ka të shkruar në pjesë të jashtme të paketimit tekstin ‘Scan&Win“

Më pas pjesëmarresi duhet të  sigurohet se:

 1. Eshtë mbi 18 vjeç
 2. Kanacia ka emrin e fushates Scan&win
 3. Te aplikoj ne website : com
 4. Pasi ka aplikuar dhe ka vendosur kodin nen hapsen e kanaces do ti shfaqen keto informacione
  • Provo përsëri – çka tregon se nuk është fitues
  • Kodi I Vendosur Është Përdorur Më Parë / Ose Eshte Vendosur Gabim
  • Ju Jeni Fitues i një “Smartphone SAMSUNG GALAXY A13’’
  • Ju Jeni Fitues i një mini-Boks Bluetooth Mikado MD-BT59
  • Ju Jeni Fitues i një USB SANDISK 128 GB
  • Ju Jeni Fitues i 24 copë Pije Energjike 8S2
  • Ju Jeni Fitues i një Bluetooth Airpods KSIX True Buds 2
  • Ju Jeni Fitues i një SmartWatch Urban 2 KSIX
  • Ju Jeni Fitues I një Biçiklete ENERGY ENIGMA
  • Ju Jeni Fitues i një Bluetooth Airpods Xiaomi Redmi Buds 3
  • Ju Jeni Fitues i një Boks Bluetooth Mikado MD-54BT
  • Ju Jeni Fitues I një Laptopi HP 250 G7
 5. Nëse blerësi është fitues i dhuratave duhet të ruaj hapsen e kanaces nga pija energjike 8S2 Original from Holland dhe ta dorzoj atë deri në datën 31 Shtator  pranë zyrave rajonale te BM Group, ‘’Tirana Industrial Park’’, rruga Egnatia Tiranë.
 6. Deri në datë 31 Shtator , do te doresohen te gjitha dhuratat e fituara nga loja promocionale , duke plotesuar dokumentat e nevojshe si:
 7. Proces Verbal doresimi
 8. Id e fituesit
 9. Kapaku I kanaces me kodin fitues

Gjithashtu ne perfundim te lojes promocionale te gjitha pjesmarresit do te ken mundesin te jene pjese e 5 dhuratave te medha qe jane :

Përshkrim Nr i fituesve
 

Volkswagen Polo 2022

5 FITUES
   

 

Te gjih pjesmarresit qe kane plotesuar te dhenat dhe jane bere pjese e lojes do te ekstraktohet databaza pjesmarrese dhe nepermjet faqes tone scanwin8s2energydrink.com

Do te realizohet hedhja e shorteut live ne TV Klan ne prani te komisionit te perbere nga

Perfaqesues te AMLF, perfaqesues nga Tatitme , perfaqesues nga kompania BM SHPKA si dhe prezenca e nje noteri te autorizuar per te shpallur 5 fituesit e makinave.

Shorteu Live ne tv klan me date 7.10.2022 ne oren 20:00 prane emisionit Stop do te shpalli me perzgjedhie rastesore 5 fitues nga databaza e pjesmarresve.

 1. Te gjitha dhuratat për të cilat nuk paraqiten fitues do te rihidhen live ne kanalin tone te facebookut me perzgjedhie rastesore nga faqe e website com

Të gjitha kushtet e mësipërme të vendosura paraprakisht me të cilat është rënë dakort duhet të plotësohen. Për pjesëmarrje të vlefshme është e nevojshme blerja e kanaces  promocionale, ‘Scan&Win, dhe te hapsese se kanaces e cila ju ka bërë fitues

Nëse fituesi ditën e tërheqjes së dhuratave nuk e ka hapsen e kanaces fizike scan&win’ sëbashku me dokumentin e identifikimit nuk mund të quhet fitues.

Të gjithë dhuratat të cilat nuk kanë një fitues për arsye nga më të ndryshme (kanë humbur kartën/nuk është shpallur kodi fitues, etj) do tu jepen live me nje perzgjedhje rastesore ne rrejtet tona social (facebook)

Fituesit e lojes Promocione ‘Scan&Win“ duhet të dorëzojne hapsen e kanaces dhe të tërheqin dhuratat deri ne daten 31 Shtator 2022, pranë adreses se BM SHPK i cili përfaqesohet nga Organizatori, ne adresen ’Tirana Industrial Park’’, rruga Egnatia Tiranë.

 

E drejta për të marrë pjesë

Mund të marrin pjesë në konkurs vetëm individët mbi 18 vjeç, rezidentë në Republiken e Shqiperisë (më poshtë do të përmendet si “Pjesemarrës”) që plotësisht i përmbushin të gjitha kushtet për pjesëmarrje të përcaktuara në këto rregulla.

Punonjësit e Organizatorit, punonjesit e  distributoreve dhe bashkepunetoreve te kompanis BM SHPK si dhe anetarët e ngushtë të familjes, nuk mund të marrin pjesë në konkurs.

Kushtet e pjesëmarrjes

Kushtet paraprake për pjesëmarrje të vlefshme në konkurs

Në mënyrë që fituesi të jetë i vlefshëm është e nevojshme që paraprakisht të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Çdo pjesëmarrës mbi 18 vjec ka të drejtë të marrë pjesë në përputhje me të gjitha kushtet e kësaj Rregulloreje;
 2. Fituesi i lojës ‘Scan&Win“, për të tërhequr dhuratën duhet të ketë hapsen e kanaces 8S2 Energy Drink fituese, të cilën e ka përfituar vetëm duke blerë paketimin e pijes energjike , dhe një dokument identifikimi
 3. Loja promocionale eshte e vlefshme deri me 31 Shtator , ora 00.00

 

Hapsja e Kanaces 8S2 Energy Drink  duhet të plotesoj kushtet e mëposhteme

 • Të mos jetë e dëmtuar
 • Të ketë elementët e kodeve te dukshem
 • Organizatori rezervon të drejtën për të skualifikuar/përjashtuar hapsen e kanaces të cilat nuk plotesojnë elementet e sigurisë të specifikuar më sipër

 

Identifikimi i pjesëmarresit më të suksesshëm dhe dhënia e çmimit

Juria e cila përfaqësohet nga Organizatori, një përfaqësues i AMLF dhe nga një përfaqësues i Tatimeve, do të sigurohet për vlefshmerinë e kodeve do të shpërndaje çmimet e mëposhtëme:

 

Përshkrim Nr i fituesve
“Smartphone SAMSUNG GALAXY A13’’ 10 fitues
Mini-Boks Bluetooth Mikado MD-BT59 300 fitues
USB SANDISK 128 GB 100 fitues
24 copë Pije Energjike 8S2  200 fitues
Bluetooth Airpods KSIX True Buds 2 100 fitues
SmartWatch Urban 3 KSIX 100 FITUES
Biçiklete ENERGY ENIGMA 70 FITUES
Bluetooth Airpods Xiaomi Redmi Buds 3 50 FITUES
Boks Bluetooth Mikado MD-54BT 50 FITUES
Laptopi HP  250 G7 20 FITUES
                                               1000

 

Përshkrim Nr i fituesve
Volkswagen Polo 2022     5 fitues

 

 

Tërheqja e dhuratave do të realizohen në selinë e Organizatorit, në adresën Tirana Industrial Park

Çmimet do të tërhiqen nga data e fillimit te fushates 8.07.2022 deri 31.09.2022, në zyrat rajonale të BM shpk, pranë Tirana Industrial Park. Nqs fituesi ka njoftuar paraprakisht se nuk mund të paraqitet për të tërhequr dhuratën, bëhet regjistrimi, dërgohet karta e identitetit dhe specifikohet një menyrë tjetër për dergimin e dhuratës nga ana e komisionit.

Në rast se kartat fituese/fituesi  nuk njofton dorëzon/paraqitet brenda datës 31 Shtator 2022, ora 00.00, dhuratat e planifikuara do të shkojnë per rihedhje online te fitueseve te mbetur me perzgjedhie rastesore ne website scanwin8s2energydrink.com me date 7.10.2022 ne oren 20:00

Një pjesëmarres mund të jetë fitues i një ose më shumë çmimeve.  Çmimi nuk mund të shkëmbehet me një çmim tjetër ose me vlerë monetare.

Ne shorteun i cili do te hidhet live ne tv klan prane emisionit STOP ne oren 20:00, nëse fituesi i mundshëm i nje prej makinave , nuk pergjigjet në numrin e telefonit (pas dy telefonatash) me të cilin ka bërë regjistrimin ne website do te perzgjidhet nje fitues tjeter i cili do te plotesoj kushte per te fituar nje nga 5 auotmjetet Volkswagen Polo 2022

 

Çdo gabim dhe/ose mosveprim në dorëzimin e të dhënave personale nga pjesëmarresit nuk do të pësoje ndonje përgjegjësi te Organizatori, saktesia e informacionit të kontaktit të marrë nga pjesëmarresit është vetëm përgjegjesia e tyre.

Në datat e percaktuar per marrjen e dhuratave, ose mos marrjes së çmimit për çfaredolloj arsyeje brenda afatit të caktuar, hiqen detyrimet e Organizatorit ndaj fituesit.

 

Nuk do të merret në konsideratë nga Organizatori dhe nuk do te ketë asnjë pergjegjesi ndaj tij për asnjë ankesë që vjen nga ana e fituesit për çmimin e fituar pas dorezimit të atij çmimi.

Emrat e fituesve do të shpallen në faqen e internetit te scanwin8s2energydrink.com gjithashtu dhe ne website e BM SHKP www.bm-shpk.com brenda 7 ditësh.

 

Vlera e çmimeve

Organizatori është i detyruar të mos japë më shumë çmime ose çmime të llojeve të ndryshme.  Çmimet nuk mund të ndryshohen me nje tjetër apo me vlerë monetare.

Çmimet jane ato që janë të listuara, më sipër dhe organizatori dorezon garanci per dhurata e fituara sipas marrveshjes se shitj blerjes. Garancia mbulohet nga shitesi I produktit sipas kushteve te kontrates se blerjes.

 

Kufizimi i përgjegjesisë dhe të drejtave të autorit

 

Organizatori dhe Klienti kanë të drejtë të marrin të gjitha masat e nevojshme në rast të ndonjë përpjekje për të mashtruar, abuzimet apo perpjekjet e tjera që mund të ndikojnë në imazhin e kësaj loje promocionale dhe/ose të Organizatorit ose Klientit.

Organizatorët e lojës promocionale nuk kanë përgjegjësi dhe nuk mund te përfshihen, pa bazë ligjore, në ndonjë proçes gjygjësor, nga pjesëmarresit ose palët e treta.

 

Organizatori nuk është pergjegjës për:

 • paketimin e dëmtuar në pikën e shitjes;
 • kanacen e demtuar ne shitje
 • gabimet e të dhënave të ofruara nga pjesëmarresit, të cilët për arsye madhore nuk mund të jenë në daten e caktuar prane adreses se organizatorit per te dorezuar hapsen e kanaces me kodin fitues
 • ankesat për çmimin e fituar ose menyrën e marrjes së çmimit pas nënshkrimit të vërtetimit të dorëzimit;

 

Marrëveshja për përpunimin e informacionit personal

Pjesëmarrësit deklarojne se pajtohen me dispozitat e ketyre Rregullave dhe japin miratimin e tyre për të përfshirë të dhënat e tyre personale duke plotesuar te gjitha informcaione personale  si Emer / Mbiemer / Numer telefoni / Qytetitn dhe Adresne e Emailit / Moshen ne website scanwin8s2energydrink.com

Fituesit e çmimeve pajtohen që të gjitha të dhënat e tij të publikohen në tërësi, në faqen zyrtare të website të BM Shpk www.bm-shpk.com dhe scanwin8s2energydrink.com

Duke pranuar pjesëmarrjen në loje, pjesëmarrësi pajtohet me faktin se të dhënat e tij personale mund të përdoren nga Organizatori në përputhje me Ligjin e  Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Të gjitha të dhënat që lidhen me vërejtjet e pjesëmarrësve do të përdoren ekskluzivisht për qëllim të realizimit të suksesshem të lojës promocionale dhe nuk do të përdoren për qëllime të tjera.

Ndërprerja / pezullimi i lojës. Forcat madhore


Loja promocionale mund të ketë ndërprerje/shtyrje të afatit të caktuar në raste të forcave madhore.

Në këto raste do të njoftohet pranë AMLF dhe gjithashtu do të merret miratim për vazhdimin e lojës promocionale, për ndarjen e çmimeve fituese.

 

Kjo gjë do të komunikohet edhe në website zyrtar të kompanisë B.M shpk www.bm-shpk.com dhe website i lojes promocionale scanwin8s2energydrink.com

 

Mosmarrëveshjet

 

Mosmarrëveshjet e mundshme ndërmjet Organizatorit dhe pjesëmarresve në çdo çeshtje nëse palët nuk arrijnë të mirëkuptohen, do te gjykohen nga organet kompetente në Tiranë.

Dispozita te tjera

Vendimet e organizatorit  lidhur me konkursin janë përfundimtare dhe detyruese për të gjithë pjesëmarrësit.

Rregullorja hyn në fuqi ditën e miratimit të tyre dhe ato zbatohen duke filluar nga data e publikimit në faqen e internetit.

 

GLENFIDDICH

Uiski 12-vjecar me 1 malt GLENFIDDICH (70CL)

Ne vitin 1887, William Grant perdori ujerat e pastra ten je pusi te quajtur “Robbie Dhu” per te bere uiskin e tij. Edhe pas me shume se 120 vjeteve, ne akoma perdorim te njejtin uje per tu siguruar qe pija jone me nje malt ta ruaje karakterin dhe integritetin e saj.

Jane ujerat e ketij uji te paster si kristali, kombinuar dhe me maturimin e gjate te uiskit ne fuqite e lisit te mbushura me uiski gruri, qe i japin pijes sone Glenfiddich-it 12-vjecar, shijen komplekse te dardhes se fresket dhe lisit te bute, komponente qe e bejne kete uiski me te parapelqyerin ne bote.

Pije e mire per: Te dhene nje shije te rafinuar klasike me nuanca te embla te frutit qe marrin shije karameli, kremi, malti, dhe pakez nuance lisi.

Nuancat e Shijes

Ngjyra : e arte

Aroma e fresket dhe me nuance te frutit te dardhes. E prodhuar bukur dhe balance shijesh delicate.

Shije : Nuanca karakteristike te embla dhe frutore. Merr shijet e karamelit, kremit, maltit, dhe pakez nuance lisi.

Medalje Ari 2013

International Spirits Challenge (ISC) Konkursi Nderkombetar i Alkoolit

Medalje argjendi 2012

International Wine and Spirit competition (IWSC) Konkursi Nderkombetar I Vererave dhe Alkoolit

Grey Goose

Grey Goose u krijua nga kompania importuese Sidney Frank. Sidney Frank, themelues dhe shef ekzekutiv i kompanise, e zhvilloi idene ne vere te vitit 1996. Ideja per Grey Goose ishte krijimi I nje vodka luksoze per tregun amerikan. Kjo kompani bashkepunoi me prodhuesin e konjakut François Thibault ne France, per te kaluar aftersite e tij nga prodhimi I konjakut ne prodhimin e vodkes. Kompania zgjodhi Francen per historine kulinare te saj dhe per te bere dallimin nga vodkat e tjera te prodhuara ne Europen Lindore. Uji qe perdorej per te prodhuar vodken merrej nga burimet natyrore te Frances, te filtruara nga guret gelqerore te krahines se Champagne dhe me misrin francez. Kompania krijoi gjithashtu shishet e qelqta te tymosura, me imazhin e nje pate francize ne fluturim, dhe e shperndan produktin e tij ne arka druri sit e veres.

Ne vitin 1998, Grey Goose u cilesua si vodka me shijen me te mire ne bote nga Instituti I Testimit te Pijeve.

Misri i perdorur ne prodhimin e Grey Goose rrite ne Picardy te Frances. Distilohet po aty, ne very dhe lindje te Parisit, dhe me pas dergohet ne Cognac, te France, ku perzihet me ujin e burimit dhe pastaj hidhet ne shishe.  Misri I perdorur eshte miser I nje dimri te bute, I mbjelle ne tetor dhe I korrur ne gusht, qe I jep 4 muaj shtese per tu rritur, ndryshe nga misri I veres. Ky miser eshte miser shume i mire per te prodhuar buke dhe eshte i bute.

Per te ndare karbohidratet nga sheqeri qe fermentohet perdoren enzima. Fermentimi kryhet per 6 muaj ne 6 fuqi dhe prodhon birre me perqindje 20 te alkoolit. Kjo perzierje, me pas distilohet me nje process prej 5 hapash. Uji I perdorur vjen nga nje burim natyror me thellesi prej 150 metrash ne Cognac, qe eshte e shtruar nga gure gelqerore, qe bejne qe uji te kete uje te pasur me calcium. Ky uje filtrohet per te hequr papasterite. Pas filtrimit, vodka futet ne shishe ne nje fabrike te posacme. Kjo pije ka nje tape qe vendoset perseri dhe qe nuk hiqet.

Dita e veres festohet me bukur ne Elbasan me BAVARIA.

Dita e veres festohet me bukur ne Elbasan me BAVARIA.

 

B52 comercial

B52 comercial

Birra bavaria comercial