LOGJISTIKA

Automjetet tona të cilat sigurojnë dhe garantojnë shpërndarje të shpejtë të produkteve tona kudo dhe në cdo kohë janë:

  • Kamion                     –  4  (katër)
  • Furgon                      –  10  (dhjetë)
  • Makina Pick Up      – 15 (pesëmbëdhjetë)
  • Caddy                        – 102(njëqind e dy)