PRODUKTET

Produktet në portofolin tonë janë rritur kohët e fundit deri në 47 artikuj për të cilat marrim përsipër dhe garantojmë konsumatorin për cilësine dhe origjinalitetin e tyre.

Produktet tona janë të ndara në dy kategori kryesore:

  1. Produkte ushqimore
  • Pije ( alkoolike/ jo alkollike)
  • Pije energjike
  1. Produkte jo ushqimore
  • Detergjente