SHTETET KU OPEROJME

Kompania B.M Shpk e ka zgjeruar aktivitetin e saj të distribucionit në shtete të tjera të rajonit si Kosovë, Maqedoni, Greqi, Serbi, Bosnje – Hercegovine ,Mal i Zi etj.