SOCIALË

Kompania “B.M” SHPK është pjesëmarrëse në mbështetjen e komunitetit në vend duke u angazhuar në sponsorizime dhe aktivitete të ndryshme me karakter social, ekonomik, kulturor dhe ekologjik.