STRATEGJIA JONË

  • Ne kemi zgjedhur të punojmë me produkte cilësore të sigurta dhe konkuruese në treg disa nga të cilat janë brande të njohura botërore.
  • Vlerësojmë besimin që na kanë dhënë dhe punojmë shumë për ta merituar këtë besim.
  • Punojmë duke ndjekur orientimin e kompanive “mëmë”, duke siguruar në këtë mënyrë ruajtjen e imazhit të secilit produkt.
  • Punojmë me objektivin për të qenë afatgjatë në treg.
  • Zgjerojmë strategjine e shitjes me metodat më të suksesshme të cilat promovojnë dhe menaxhojnë produktet tek klientet e saj.
  • Transmetojmë shpejt informacionin dhe përditësojmë shërbimet për të qenë konkurues në treg.
  • Ndihmojmë dhe kërkojme rritjen profesionale të cdo punonjësi.
  • Motivojmë punonjësit pararojë.
  • Cdo anëtar i kompanisë kontribon në mbarëvajtjen e kompanisë dhe kompania kontribon për punonjësit e saj.